ДЕШЕВОГО ХЛІБА НЕ БУДЕ?!

 

ДЕШЕВОГО ХЛІБА НЕ БУДЕ?!

стаття з газети НВ (травень 2013 р.)       Стара, затерта пластинка влади про дешевий хліб чомусь не знаходить підтримки серед населення. Незважаючи на рапортування чиновників про найдешевші ціни на хліб в Одеській області у порівнянні з іншими регіонами, жителі Одещини не розділяють такого оптимізму.

       Публікуємо скорочений варіант листа жителя м. Котовськ до голови одесь­кої обласної адміністрації Едуарда Матвійчука.

 

        Шановний Едуард Лео­нідович, вже майже 2 роки я безуспішно намагаюсь з’ясувати чому саме у м. Котовськ найдорожчий в області хліб соціально- значущих сортів. Але, на превеликій жаль, ані від заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України В.П. Пав­ленка, ані від директора Департаменту еконо­мічною розвитку і торгів­лі Одеської облдержадмі­ністрації О.М. Муратова відповіді я не отримав. Пан Павленко В.П. взагалі зазначив у своїй відповіді, що означене питання за­безпечення контрольно- наглядових функцій за ціноутворенням, у тому числі і на споживчому ринку буде врегульовано тільки після затверджен­ня Положення та вжиття заходів щодо організації діяльності Державної ін­спекції України з контро­лю за цінами. Ще 19 січня 2012р, згідно Указу Прези­дента України, було ство­рено Державну інспекцію контролю за цінами. На 12 поверсі будівлі очо­люваної Вами, шановний Едуард Леонідович, для створеного сектору Дер­жавної інспекції контр­олю за цінами в Одеській області виділено 2 про­сторих приміщення, су­часне офісне обладнання, навіть гарні м’які шкіряні крісла. Н жаль, усе, чим займається даний сектор, очолюваний Л. М. Кру­ковською – «моніторинг, аналіз та дослідження динаміки цін на спожив­чому ринку». Я запропо­нував Голові Державної інспекції України з контр­олю за цінами О.В. Кисе­льову проводити моніто­ринг не у своїх кабінетах, а в найбільших торгових об’єктах, внаслідок чого, дослідження будуть по­стійні, а держава отримає суттєву економію коштів. Водночас від Департа­менту економічного роз­витку і торгівлі облдер­жадміністрації 03.01.2013 р. за Д-145 я отримав обнадійливого листа. В ньому повідомлялось, що з метою забезпечен­ня населення Котовщи­ни хлібом за доступною ціною, у ході проведеної роботи досягнуто до­мовленості з виробни­ком та адміністрацією 12 торговельних об’єктів міста Котовська гаранто­ваної постійної наявності у продажу соціально- значимого сорту хліба «Одеській житній» за ці­ною 3-60 грн/буханка. Домовленості було до­сягнуто на початку цього року. Однак, на превели­кій жаль, вона зухвало не­хтувалася, насамперед, адміністрацією TOB «Ко­товський хлібозавод» та приватними власниками 12 торговельних об’єктів. Соціально-значимі сорти хліба були відсутні в 11 (!) з 12 наведених торго­вельних об’єктах. І лише іноді, у магазині «Одеська булочна» розташованому поряд з TOB «Котовський хлібозавод», на мою ви­могу, раптом «з’являвся» буханець хліба! Всупереч Правил торгівлі на при­лавку ані зразка хліба, ані цінника ніколи не було. Натомість, менше ніж через місяць, з 4 лютого, за хліб стали вимагати не 3-60 грн., а 3-70 гри. З середини лютого озна­чений хліб взагалі зник з продажу.

       На всі мої звернення до Голови Котовської міської ради та його заступника, я отримав відписки. На­певно, мера Котовського, який має шалену надбавку у 125% посадового окла­ду, а заступник – у 100%, зовсім не турбують ціни па соціально-значимий сорт хліба у місті, та й вза­галі ціни на хліб.

       Лише подив викликає інформація подана за­ступником міського голо­ви

Н. М. Власюк на мою скаргу («гаряча лінія» уряду), а саме: «Проана­лізувавши попит спожи­вачів (!) на хліб «Одеській житній» TOB «Котовський хлібозавод» продовжує його виробництво у роз­мірі 50 булок на добу». Нагадаю, що це у місті з населенням понад 40 тис. та понад 25 тис осіб у районі! На превели­кий жаль, як зазначено вище, виробництво хліба «Одеський житній»

TOB «Котовський хлібозавод» припинено ще 2.5 місяці назад! 29 квітня під тис­ком постійних звернень на «гарячу лінію» уряду, Н. М. Власюк доручила про­вести вибіркову перевір­ку виконання обіцянок директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі Одеської облас­ної державної адміністра­ції О. М. Муратова, хоча, за сумними результатами означеної перевірки, по­трібно було проводити не вибіркову, а повну пере­вірку з метою хоча б десь знайти «соціальний» хліб у вільному продажу!

       Слід зазначити, шанов­ний Єдуард Леонідович, що безкарність спонукає до ще більш порушень. Необхідна воля дотри­муватися законодавчих норм. У протилежному випадку виникає питан­ня – навіщо нам взагалі така влада? Обґрунтова­но вважаю, що це питан­ня потрібно вирішувати на місці. То ж люб’язно запрошую Вас та Ваших підлеглих, Едуард Леоні­дович, завітати до Котов­ська.

       Зважаючи на викла­дене вище, керуючись чинним законодав­ством України прошу:

1. Негайно організувати проведення перевірки за вищевикладеними фак­тами

порушень вимог чин­ного законодавства щодо ціноутворення на хліб соціально-значимих сор­тів у м. Котовськ.

2. Хід перевірки взяти під особистий контроль.

3. У разі виявлення правопорушень негай­но вжити заходи щодо притягнення винних до передбаченої законодав­ством відповідальності та встановлення обґрунто­ваних цін на хліб.

 

Десятніков Михайло,

житель м. Котовськ

  
 

 Создан 10 июн 2013  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником