"Шоколадно-зефирный" отчет Котовского горисполкома

 

"Шоколадно-зефирный" отчет Котовского горисполкома

если читать отчет, то в Котовске сплошное "покращення", только жители это не хотят замечать.І н ф о р м а ц і я

про роботу виконавчого комітету міської ради

у міжсесійний період 2012 року

 

1. Головні напрямки діяльності виконавчого комітету у 2012 році.

Виконавчий комітет Котовської міської ради VI скликання як виконавчий орган ради, створений нею після виборів в жовтні 2010 року, протягом 2012 року здійснював виконавчі функції і повноваження місцевого самоврядування в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

До складу виконавчого комітету, який затверджено рішення міської ради від 08.12.2010 р. №2-VI, входять 13 осіб, які представляють майже всі важливі для міста галузі, які мають відповідний фах і досвід: освіту, органи правопорядку, охорону здоров’я, головну галузь – залізничну, підприємництво, ветеранів війни та праці. До складу виконкому відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» входять заступники міського голови, керуюча справами міськвиконкому та секретар міської ради. Очолює виконавчий комітет міський голова.

Виконавчому комітету підпорядковані інші виконавчі органи, утворені міською радою – 17 відділів та управлінь міської ради, державний реєстратор, два державних адміністратора.

Виконавчий комітет працює на принципах: законності; гласності; колегіальності; поєднання місцевих і державних інтересів; виборності; правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами; підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; судового захисту прав місцевого самоврядування.

Виконавчий комітет міської ради реалізовує власні і делеговані повноваження, надані Законом України «Про місцеве самоврядування: у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку; в галузі бюджету, фінансів і цін; щодо управління комунальною власністю; в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку; у галузі будівництва; у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту; у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища; у сфері соціального захисту населення; в галузі оборонної роботи; щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; здійснює інші повноваження виконавчих органів міської ради.

Протягом 2012 року виконавчий комітет провів 12 засідань та в межах своїх повноважень прийняв 275 рішень за всім спектром питань життєдіяльності громади. За рішеннями виконкому впроваджувалися в організацію та забезпечувалася виконання рішення міської ради, організовувалось виконання на території міста державних, обласних та міських програм.

В підготовці проектів рішень виконкому приймають участь перший заступник, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуюча справами виконкому, начальники відділів та управлінь міської ради, керівники комунальних організацій відповідно до компетенції.

За законністю прийнятих виконкомом рішень здійснюється прокурорський нагляд та громадський моніторинг. Всі рішення виконавчого комітету у 2012 році були прийняті на законній основі, зауважень та протестів з боку прокуратури на адресу виконкому не надходило, оскаржень рішень виконкому за судовими рішеннями немає.

Всі рішення виконкому, які були ухвалені у 2012 році, доступні всіх бажаючих з ними ознайомитися на офіційному сайті міста. З моменту вступу в силу Закону України «Про доступ до публічної інформації», всі проекти рішень виконкому, підготовлені у 2012 році, не менш чим за 20 днів, а ухвалені рішення протягом 5 днів оприлюднювалися на офіційному сайті міста і були доступні для обговорення громадою. За інформацією відділу діловодства та контролю міської ради скарг, зауважень, пропозицій від громадян до оприлюднених проектів рішень виконкому, самих рішень виконкому на його адресу не надходило. При оприлюдненні проектів і рішень виконавчого комітету, відділом забезпечення доступу до публічної інформації забезпечується захист персональних даних громадян.

Важливіші питання з життя міста увійшли як головні і першочергові до плану роботи виконкому на 2012 рік, були розглянуті на його засіданнях. Це такі питання:

- Про роботу зі зверненнями громадян у виконавчих органах міської ради за 2011 рік.

- Про стан роботи з виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчих органах міської ради.

- Про стан виконавчої дисципліни у виконавчих органах міської ради за підсумками роботи 2011 року.

- Про підсумки роботи підприємств житлово-комунальної сфери міста в осінньо-зимовий період 2011-2012 років та заходи по забезпеченню стабільного функціонування народногосподарського комплексу міста у осінньо-зимовий період 2012-2013 років.

- Про стан розвитку малого підприємництва у м. Котовськ.

- Про роботу управління у справах сім’ї та молоді міської ради щодо розвитку дитячого та молодіжного громадського руху в місті, підтримки міської молодіжної ради.

- Про хід виконання заходів з благоустрою, упорядкування та санітарного оздоровлення міста Котовська на 2012 рік.

- Про роботу господарського комплексу міста за І півріччя 2012 року.

- Про стан розвитку народної творчості в місті.

- Про підсумки організації оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків міста влітку 2012 року.

- Про хід виконання заходів, передбачених Програмою захисту прав споживачів м. Котовська на 2011-2015 роки.

- Про стан роботи з соціального захисту ветеранів війни та праці в м. Котовську.

З матеріалами по всім вищезазначеним питанням депутати, громада мала та має можливість ознайомитися, звернувшись до офіційного сайту міста.

Центральну роль в діяльності виконкому посідає підзвітність перед громадою міста про роботу виконавчих органів міської ради, перед державними органами влади у виконанні делегованих повноважень і реалізації державних та обласних програм на території міста.

Важливу роль у звітності перед мешканцями міста у 2012 році відігравало і на сьогодні відіграє висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, житлових, комунальних організацій, підприємств і установ в міських ЗМІ – це щотижнева рубрика «Інформує міськвиконком» в газетах «Слово и дело», «Из рук в руки», а також використовуючи сучасний інструмент розповсюдження інформації – на різноманітних Інтернет-ресурси, в тому числі, на офіційному сайті міста і в його окремих блоках, таких як «Веб-система доступу до публічної інформації». За 2012 рік у кожній з вказаних міських газет вийшло 52 вказаних щотижневих рубрик.

Виконавчий комітет, керівники інших виконавчих органів міської ради, комунальних установ та організацій у 2012 році забезпечували організацію роботи Котовської міської ради VI скликання, підготувавши на розгляд ради 156 проекти рішень, які було прийнято. Найбільш важливіші проекти рішень, які були ухвалені міською радою за звітній період – це міські програми, які забезпечували та забезпечують розвиток нашого міста за майже усім спектром життєдіяльності громади Котовська, а також впроваджують на території міста обласні та державні програми. До цього переліку входять слідуючі, прийняті у 2012 році, міські програми: Програма соціально-економічного розвитку міста на 2012 рік; Програма благоустрою, упорядкування та санітарного оздоровлення міста Котовська на 2012 рік; Програма зайнятості населення на 2012-2013 роки; Програма з утвердження гендерної рівності на 2012-2015 роки»; Програма підтримки сім’ї «Українська родина» на 2012-2015 роки; Програма підтримки молоді «Молодь Котовська» на 2012-2015 роки»; Програма створення страхового фонду документації м. Котовськ на 2012-2015 роки; Внесення змін до Програми надання цільової адресної допомоги малозабезпеченими верствам населення міста Котовська з міського бюджету на 2010-2014 роки; Програми приватизації та переліку об’єктів, що підлягають приватизації в 2012 році; Програми «Безбар’єрне місто» на 2012-2014 роки; Цільова програма забезпечення діяльності квартальних та будинкових комітетів міста на 2012 рік; Програма створення належних умов для обслуговування платників податків на 2012-2014 роки; Програма «Котовські діти» на 2012-2015 роки.

 

2. Забезпечення і основні показники виконання важливих програм, прийнятих міською радою на 2012 рік.

2.1. Реалізація заходів Програми соціально-економічного розвитку міста у 2012 році.

Програма соціально-економічного розвитку міста Котовська на 2012 рік була розроблена управлінням економічного розвитку Котовської міської ради відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з урахуванням пропозицій підприємств, організацій та установ усіх форм власності, громадських організацій, депутатів міської ради. Вона базувалася враховувала головні цілі та завдання, які визначені в Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області на період до 2020 року та у Комплексній програмі забезпечення сталого розвитку північних районів Одеської області на 2010-2015 роки.

Виконавчий комітет з іншими виконавчими органами міської ради, реалізуючі заходи програми соціально-економічного розвитку міста, звертали увагу насамперед на такі проблемні питання, як складний фінансовий стан підприємств, збитковість, наявність значної дебіторської та кредиторської заборгованості, недостатній інвестиційний рівень промислового виробництва, високий ступінь зносу основних фондів, велика енергоємність обладнання підприємств, які забезпечують водопостачання, водовідведення та тепло забезпечення, зношеність житлового фонду, незадовільний стан частини доріг міста (зношеність існуючого твердого покриття доріг, значна кількість необлаштованих вулиць), недостатній рівень фінансування закладів освіти, охорони здоров’я, культури  та спорту, скорочення працівників у реальному секторі економіки, тінізація відносин у сфері зайнятості населення, та направляли свої зусилля в межах власної компетенції та повноважень в таких пріоритетних направленнях: в промисловій політиці - на збереження промислового потенціалу міста, забезпечення нарощування обсягів промислового виробництва, розвиток виробництва конкурентоспроможної продукції, залучення ефективних промислових інвесторів-власників, організація проведення презентацій продукції промислових підприємств, інформаційно-рекламних заходів та виставково-ярмаркової діяльності підприємств, впровадження енергозберігаючих технологій, збереження на виробництві висококваліфікованих кадрів, створення нових та додаткових робочих місць; в сфері роботи міського транспорту – на якісну організацію пасажирських перевезень та запобігання росту цін на проїзд у міському транспорті, удосконалення системи контролю за перевезенням пасажирів транспортними засобами; у сфері розвитку та підтримки малого підприємництва - є виконання заходів Програми підтримки малого підприємництва м. Котовська, спрямованих на удосконалення нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності, фінансово-кредитної допомоги, інформаційному, ресурсному забезпеченню та подальшому сприянню розвитку бізнес-інфраструктури; у сфері житлово-комунального господарства – на поліпшення якості житлово-комунальних послуг, проведення ефективної енергозберігаючої політики, забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства, проведення економічно обґрунтованої тарифної політики, створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, повного оснащення засобами обліку; у сфері соціальної політики – на недопущення зниження реальних доходів населення та виникнення заборгованості із виплати заробітної плати; підвищення якості послуг, які надаються безпосередньо населенню, надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, особам, які перебувають у складній життєвій ситуації, сприяння самозайнятості населення за рахунок підвищення рівня його трудової активності, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, активної боротьби з тіньовою зайнятістю; у напрямку реалізації державної дитячої, сімейної, молодіжної політики – на вирішення проблем соціального сирітства, мінімізація дитячої безпритульності та бездоглядності, продовження роботи щодо впровадження сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подальшу підтримку функціонування дитячого будинку сімейного типу „Лелека” та 4 прийомних сімей, Центру соціально-психологічної реабілітації дітей і молоді з обмеженими можливостями та соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, функціонування на базі центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями оздоровчого табору «Надія», підтримку молодіжної підприємницької діяльності в плані розширення можливостей фінансування бізнес-планів, підтримку дитячих та молодіжних громадських організацій, сприяння діяльності міської молодіжної ради, оздоровлення дітей соціально-незахищених категорій в санаторіях, оздоровчих закладах та профільних таборах, розширення мережі профільних оздоровчих таборів при управлінні у справах сім’ї та молоді під час літньої оздоровчої кампанії, підтримку творчо-обдарованих дітей та молоді, проведення благодійних акцій із залученням підприємств, організацій, установ, громадських об’єднань, приватних підприємців, профілактику негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі, пропаганда здорового способу життя, організація змістовного дозвілля, проведення культурно-масових заходів та інше; у сфері охорони здоров’я – на покращення репродуктивного здоров'я населення, поліпшення якості та рівня медичного забезпечення материнства і дитинства, забезпечення доступності медико-санітарної допомоги населенню, особливо, ветеранам війни, праці, громадянам похилого віку та іншим соціально вразливим верствам населення шляхом переорієнтації надання медичної допомоги на засадах загальної практики/сімейної медицини, профілактику захворювань, насамперед інфекційних, зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів, поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я.

У 2012 році зусилля Котовської міської ради були спрямовані на вирішення конкретних питань розвитку економіки і поліпшення добробуту населення міста. Як результат, в місті вдалось зберегти соціальний спокій, незважаючи на ряд непростих проблем.

Аналіз основних показників соціально-економічного розвитку міста Котовська у 2012 році свідчить, що протягом року робота господарського комплексу міста супроводжувалася певними об’єктивними складнощами,  властивими для загального стану національної економіки, які полягають у продовженні коливань на ринках попиту і пропозицій продукції, нестабільності ринку сировини та енергетичних матеріалів в умовах відсутності зваженої цінової політики, що негативно вплинуло і на соціальну складову життя міста.

Серед характерних відмінностей 2012 року порівняно із попереднім роком були такі: покращення демографічної ситуації в місті за рахунок міграційних процесів, збільшення наявного населення на 14 чол.; збільшення середньомісячної заробітної плати на 14%; створення 954 нових робочих місць; зменшення рівня зареєстрованого безробіття з 2,02% до 1,9%; пожвавлення зовнішньоекономічної діяльності підприємств: обсяги експорту зросли на 17,5%; введення в експлуатацію житлових будинків, загальною площею 1723 м2; збільшення надходжень до міського бюджету на 31%.

Водночас, не вирішеними залишаються ряд актуальних проблем, які перешкоджають динамічному розвитку економіки міста: зменшення обсягів промислового виробництва; тимчасове припинення виробничої діяльності ряду важливих для економіки міста промислових підприємств;  уповільнення інвестиційної активності, відсутність стимулів до інноваційної діяльності та обмеженість інвестиційних можливостей підприємств; зростання цін на енергоносії; наявність збиткових підприємств; недостатнє фінансування цільових державних, регіональних програм; скорочення працівників у реальному секторі економіки.

Ці проблеми стали суттєвими для промислових підприємств, які залишаються для міста не тільки джерелом  поповнення міського бюджету, а і формують загальну соціальну і економічну ситуацію в місті.

Обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами міста, в т.ч. продукції виготовленої у  минулому році, за 2012 рік склав 81,4 млн.грн., що в 3 рази менше ніж за 2011 рік.

Підприємства залізничного транспорту залишаються основними бюджетоутворюючими підприємствами міста, тому дуже важлива стабільна  робота цих підприємств. Підприємства залізничного транспорту планові показники виконали в середньому на 105,5%.

На протязі 2012 року послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних підприємцями – фізичними особами) скористалися майже 4 млн. пасажирів, що на 14,2% менше порівняно з  2011 р.  Підприємствами автомобільного транспорту доставлено вантажоодержувачам 10,3 тис. т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 201,7 тис. т/км,  що відповідно на 87,5% більше та на 18,5% менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Погіршення показників роботи підприємств автомобільного транспорту зумовлено: зменшенням одиниць рухомого складу; збільшенням експлуатаційних витрат через підвищення цін на паливо, запчастини і матеріали; відсутність бюджетного фінансування на компенсацію втрат від перевезення пільгової категорії населення; незадовільний стан автодоріг. Перевезення пасажирів на 9 міських маршрутах здійснюють 48 автобусів приватних підприємців та автотранспортного підприємства. Робота транспорту знаходиться під постійним контролем відділу економіки, транспорту та зв’язку. З метою поліпшення організації пасажирських перевезень оновлено рухомих склад, який працює на маршрутах міста. Замінено 5 морально застарілих автобуси на більш комфортабельні та пасажиромісткі автомобілі марки «Еталон», «Рута», які мають більше 20 посадочних місць. Відкрито два нових маршрути №5-А та №5-Б з продовженням руху по провулку Короленка та вулиці Чапаєва до вулиці Західної. У нічний час з 22.00 до 6.00 години ранку почав працювати автобус по маршруту «Цукровий завод - Каштан», відкриття якого було пов’язано з відсутністю транспорту у нічний час та дорожнечею таксо перевезень.

Зв’язок - є важливою складовою інфраструктури. Поряд з традиційним поштовим і телефонним зв'язком, в останні роки широкого розповсюдження набуває мережа мобільного зв'язку та Інтернет.

В місті послуги зв’язку надають: Цех телекомунікаційних послуг №15 Одеської дирекції ВАТ «Укртелеком», Дистанція сигналізації та зв’язку Одеської залізниці, Котовський центр поштового зв’язку №7, два телекабельних центра та шість комп’ютерних клубів з доступом до мережі Інтернет. А також на території міста працюють 8 операторів мобільного зв’язку, такі як: Kyivstar, DJUICE, МТС, JEANS, life:), Bеlain GSM, Інтертелеком. В місті працює Візит - Центр з обслуговування абонентів мобільного зв’язку Kyivstar Північного куста Одеської області.

Цех телекомунікаційних послуг №15 Одеської філії ВАТ «Укртелеком» за 2012 рік надав послуг зв'язку на 8,9 млн.грн., в т.ч. населенню на суму 7,3 млн.грн., виконання плану склало 99,9%. Послуг комп’ютерного зв’язку надано на суму 2,2  млн.грн., в т.ч. для населення 1,8 млн.грн., виконання плану склало 100,1%.

Кількість міських абонентів становить 10478 абонентів, в т.ч. 408 юридичних осіб. На міській мережі було підключено 324 телефонних апаратів, з яких 6 пільговій категорії населення.

З метою покращення якості телефонного зв’язку проведено поточний ремонт повітряних та кабельних ліній зв’язку та радіофікації, а саме: поточний - 875 км, капітальний - 6,4 км, ліній радіофікації - 78 км.

Котовським центром поштового зв'язку №7 у 2012 році виконано план по доходах на 98,3%, одержано чистих доходів 8,9 млн. грн.

Житлово-комунальними підприємствами міста постійно проводилася робота по наданню якісних та безперебійних послуг населенню міста з тепловодопостачання, водовідведення, утримання житлового фонду, благоустрою та санітарному утриманню міста. Комунальними підприємствами міста у 2012 році реалізовано послуг на суму 30,9 млн.грн., що на 5,1% більше ніж у 2011 році.

В цьому році виконано значний обсяг робіт будинкоуправліннями міста ПП «Городок-КВП», ПП «НА-Добробут», ПМП «Курінь» по підготовці житлового фонду до експлуатації в осінньо-зимовий період 2012-2013 років. Загалом підготовлено всі 196 житлових будинків комунальної власності, 86 житлових будинків ОСББ та 1 відомчий житловий будинок.

Значний обсяг робіт виконано в плані благоустрою міста. Проведено капітальний ремонт 12,3 тис. кв. м міських вулиць – перехідним типом покриття (новий щебінь), капітальний ремонт 5,1 тис. кв. м асфальтобетонного покриття  та поточний ремонт загальною площею 3,8 тис. кв. м асфальтобетонного покриття вулиць та доріг по маршрутах руху громадського транспорту, 2 тис. кв. м  між квартальних проїздів та підсипку проїзної частини доріг відпрацьованим щебенем загальною площею 5 тис. кв. м на загальну суму 3,7 млн. грн.

Постійно в належному стані підтримувались зелені зони міста. В парку, скверах, уздовж проспектів та вулиць міста було висаджено 187 дерев, 315 кущів та більше 30 видів квітів.

Житлово-комунальними підприємствами проводилася планова робота по впровадженню енергозберігаючих технологій, що дало можливість зекономити електроенергії 893 тис. кВт/год. на суму 776 тис. грн.

Всього на утримання житлово-комунального господарства міста з міського бюджету виділено 8,9 млн. грн., в т.ч. на поточне утримання міста – 6,0 млн. грн.

Фінансовий результат суб’єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування (крім сільськогосподарських, статистично малих підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень-вересень 2012 р. склав 5,7 млн. грн. збитку, (загальна сума прибутку 652,4 тис.грн., збитків – 6,4 млн.грн.). Найбільші збитки отримали підприємства промисловості та комунальні підприємства, а саме: ТОВ «Котовський хлібозавод» - 2,4 млн. грн., КВЕП «Котовськтеплокомуненерго» - 3,5 млн. грн., КВЕП «Котовськводоканал» - 0,5 млн. грн.

Діюча Програма підтримки малого підприємництва м. Котовська на 2011-2012 роки є одним з головних інструментів реалізації державної політики розвитку малого підприємництва  міста.

З початку року чисельність суб’єктів малого бізнесу зменшилась на 4,3% проти минулорічного показника. Станом на 01.01.2013 р. на обліку знаходиться 2382 суб’єкти підприємництва: юридичних осіб – 131, фізичних осіб – підприємців – 2251.  У розрахунку на 10 тис. населення припадає 29 малих підприємств.

За січень-грудень зареєстровано 209 суб’єктів господарювання, у тому числі: юридичних – 19, фізичних осіб-підприємців – 190. Припинили свою діяльність – 297 фізичних осіб-підприємців та 29 юридичних осіб. До міського бюджету від реєстрації надійшло 12,6 тис. грн., що на 10,8% більше ніж за 2011 рік.

Станом на 01.01.13 р. в місті працює 673 об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг, а саме: 513 об’єктів оптово-роздрібної торгівлі, 57 ресторанного господарства, 106 надання послуг. на території міста працює 3 ринки та 5 встановлених місць для торгівлі.

З метою контролю за якістю товарів, робіт та послуг, забезпечення реалізації на території міста державної політики захисту прав споживачів діє Програма захисту прав споживачів на 2011-2015 роки.

На сьогодні нараховується близько 4,4 тис. працюючих у сфері малого підприємництва або 30% від всього зайнятого населення.

За 2012 рік до міського бюджету від діяльності малих підприємств надійшло 12,7 млн. грн. Питома вага малого підприємництва в доходній частині міського бюджету складає 4,1%.

На виконання заходів передбачених Програмою розвитку малого підприємництва в                     м. Котовську на 2011-2012 роки щорічно виділяється фінансова підтримка з міського бюджету, у 2012 році надано 30 тис. грн. Кошти були направлені на проведення ярмарок-виставок, навчальних семінарів, поповнення нормативно-законодавчої бази, ремонт оргтехніки, утримання «гарячої лінії».

З метою створення сприятливого бізнес-середовища важливе місце приділяється виконанню вимог законодавства у сфері регуляторної політики. Згідно Плану підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, затвердженого розпорядженням міського голови від 18.01.2012 р. №16 у 2012 році прийнято 4 регуляторні акти: рішення Котовської міської ради від 22.02.2012 р. №214-VІ «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Котовськ», 19.12.2012 р. №334-VІ «Про визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», рішення виконавчого комітету від 30.08.2012 р. №200 «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м. Котовську» та розпорядження міського голови від 15.05.2012 р. №94 «Про затвердження стандартів адміністративних послуг, що надаються виконавчими органами Котовської міської ради» з доповненнями від 04.10.2012 р. № 189. У 2012 році проведено 10 засідань комісії з питань реалізації державної регуляторної політики, до складу якої включені представники майже всіх структурних підрозділів виконавчого комітету та голова Спілки підприємців.

Одним з напрямків підтримки підприємництва є організація функціонування дозвільної системи у місті. У роботі Дозвільного центру беруть участь 18 представників місцевих дозвільних органів. Дозвільним центром станом на 01.01.2013 р. отримано 858 звернень,  видано документів дозвільного характеру – 679, зареєстровано декларацій – 66. 

З метою забезпечення необхідного рівня доступності і якості надання адміністративних послуг розроблено та затверджено стандарти надання адміністративних послуг, які розміщені на сайті Котовської міської ради. Забезпечено вільний та зручний доступ до структурних підрозділів, які надають ці послуги. За 2012 рік надано 3984 адміністративних послуги, в т.ч. УПСЗН – 1673, державним реєстратором – 1519, управлінням архітектури та земельних відносин – 528.

Ситуація на ринку праці залишається стабільною та прогнозованою. Для зареєстрованого ринку праці характерними стали тенденції: зменшення кількості незайнятого населення, що звернулось до служби зайнятості, зменшення рівня зареєстрованого безробіття та збільшення створення нових робочих місць. У 2012 році послугами служби зайнятості скористались 2,3 тис. осіб. Кількість безробітних у 2012 році  складала 1,7 тис. осіб, що на 8,7% менше ніж у 2011 році. Рівень зареєстрованого безробіття становив 1,9% проти 2,02% у 2011 році.

Характеризуючи рівень життя населення, слід зазначити, що основними джерелами доходів, як і раніше, залишаються заробітна плата і пенсії.

Оплата праці в останні роки мала тенденцію до зростання, що зумовлено, в основному, збільшенням  мінімальної заробітної плати протягом року. За даними відділу статистики по підсумкам 9 місяців 2012 року рівень середньомісячної  заробітної плати у місті склав 2862,09 грн., що на 14% більше ніж за відповідний період минулого року та на 7,6% більше середнього рівня по Одеській області (Діаграма №9).

Станом на 01.01.2012 року заборгованість з виплати заробітної плати в м. Котовську відсутня.

В бюджет Пенсійного фонду за 2012 рік надійшло власних коштів від підприємств, установ, організацій і підприємців міста – 142,7 млн. грн., що становить 116,5% до надходжень 2011 року. Кількість одержувачів пенсій станом на 01.01.2013 р. в м. Котовськ складає 10876 осіб,  в тому числі пенсіонерів за віком 8463 особи, з яких 6032 жінок та 2431 чоловіків. Кількість працюючих пенсіонерів становить 2399 осіб. Виплачено пенсій за 2012 рік 164,4 млн. грн., що становить 115,2% від фактичного надходження власних коштів. Середній розмір пенсійних виплат збільшився з початку року на 18,2% і на 01.01.2013 р. склав 1256,04 грн.

Станом на 01.01.2013 р. заборгованість зі спалити внесків по м. Котовськ до Управління Пенсійного фонду складає 423 тис. грн., що на 31,7% більше ніж на початок року за рахунок збільшення боргу по єдиному внеску фізичних осіб. З загальної суми боргу борг по страховим внескам складає 177,5 тис. грн., по єдиному внеску – 245,5 тис. грн.

Існуюча державна соціальна політика сприяє поступовому зростанню доходів сімей через підвищення рівня державних соціальних гарантій. На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення станом на 01.01.2013 р. знаходилося 4013 одержувачів різних видів державної допомоги, що на 12,7% більше минулорічного показника, за січень-грудень 2012 року нарахована допомога на загальну суму 34,1 млн. грн., заборгованість перед одержувачами державної допомоги відсутня.

Велика увага приділяється покращенню соціально-побутових умов ветеранів війни та праці.

Продовжено роботу з питань соціального захисту малозабезпечених верств населення. В мережі аптек  та  в універсамах «Копійка» здійснюється реалізація товарів за 3-10% знижками. Здійснюється безкоштовне перевезення пасажирів пільгової категорії в міському транспорті. ТОВ «Котовський хлібозавод» щоденно надає безкоштовно хліб територіальному центру соціального обслуговування непрацездатних громадян похилого віку.

У системі соціального захисту значна увага приділялася обслуговуванню одиноких та одиноко проживаючих пенсіонерів і сімей, які опинилися в кризових ситуаціях, наданню натуральної допомоги у вигляді продуктів харчування, одягу та взуття, медикаментів тощо.

У 2012 році молодіжна та сімейна політика спрямовувалась на створення сприятливих умов для повноцінного соціального, культурного, морально-психологічного і духовного розвитку сім‘ї; організацію оздоровлення дітей соціально незахищених категорій; підтримку діяльності відповідних громадських організацій.

У відділі у справах дітей  перебуває 139 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Під соціальним супроводом Котовського міського центу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді знаходилося 55 сімей, в яких виховуються 104 дитини; протягом 2012 року взято під соціальний супровід 48 сімей, в яких виховуються 92 дитини; знято з супроводу з позитивним результатом – 14 сімей (23 дитини).

В місті зареєстровано та діє 20 дитячих та молодіжних громадських організацій, кожна з яких працює за власною програмою. Найбільш активні організації – клуби «Ерудит», «Дозвілля», «Глорія», «Дивосвіт», «Червона калина», «Коршун», «Молодь за майбутнє». Протягом 2012 року управлінням у справах сім’ї та молоді надана фінансова допомога дитячо-юнацьким клубам на суму 4870  грн.

Вдосконалення і розвиток системи освіти міста є важливим напрямом діяльності органів місцевої влади. Протягом року робота педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів міста була направлена на забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти, виховання здорової та компетентної особистості, що є головними пріоритетами дошкільної освіти.

У закладах освіти виховуються та навчаються 5632 дитини, з них: в школах 3829, в дошкільних закладах 1589 дітей та в школі-інтернат – 95 дітей. На сьогодні відсоток охоплення дітей дошкільного віку від загальної кількості дітей міста становить 87%. Незважаючи на те, що у 2012 році відкрито додаткову групу у дошкільному закладі № 2 існує черга на влаштування дітей у дошкільні навчальні заклади кількістю 187 дітей. З метою вирішенням цієї проблеми розпочато реконструкцію дошкільного закладу № 13.

Одним із пріоритетних завдань розвитку дошкільної освіти в місті визначено створення спеціальних груп для дітей з вадами розвитку. На базі чотирьох дитячих садків діють 7 груп компенсуючого типу для дітей з вадами мови, зору, в яких виховується 104 дитини.

У закладах освіти міста працює 511 працівника на 617 педагогічних ставок. Фінансування закладів освіти здійснювалось згідно кошторису на 2012 рік та складало 41,6 млн. грн., в якому 83% заробітна плата з нарахуваннями, 14,3% - комунальні послуги, 2,1% - харчування.

З метою забезпечення духовних потреб населення міста було проведено чимало святкових концертів присвячених державним святам, знаменним датам і професійним святам таким як: Новорічні та Різдвяні Свята, День захисника Вітчизни, Міжнародний Жіночий День, свята до Дня Перемоги, Дня захисту дітей, Дня молоді, Дня прикордонника та інші. Значною подією цього року стало святкування Дня міста, яке є показником сумлінної праці і професіоналізму відділу культури та інших відділів міськвиконкому. В рамках проведення Дня міста відбулося 19 заходів, з них 4 для дітей та 2 для пільгових категорій.

В місті продовжується робота з фізичного виховання молоді, залучення мешканців міста до занять фізичною культурою та спортом, формування здорового способу життя, проведення комплексних фізкультурно-спортивних заходів серед усіх верств населення. Активно впроваджуються ефективні форми позакласної і позашкільної спортивно-масової роботи з молоддю.

Основними напрямками діяльності закладів охорони здоров’я міста були: профілактика та лікування туберкульозу, наркоманії, ВІЛ-інфекції/СНІДу, серцево-судинних захворювань, медична допомога матерям і дітям, швидка та невідкладна медична допомога, впровадження забезпечення медичної допомоги на засадах загальної практики/сімейної медицини.

Робота господарського комплексу міста вплинула на виконання показників наповнення бюджетів усіх рівнів. Незважаючи на кризові явища збільшується обсяг доходів до міського бюджету. Так, за 2012 р. в бюджет м. Котовська надійшло – 156 млн. грн., що на 31% більше минулорічного показника. Власних надходжень надійшло 52,8 млн. грн., виконання плану склало 94,7%.

На утримання організацій та установ з міського бюджету із загального фонду направлено – 145,7 млн. грн., або 96,4%.

Незважаючи на позитивні зрушення накопичилось ряд проблем, які потребують врегулювання, зокрема: недостатній рівень власної дохідної бази міського бюджету та достатньо високий рівень дотаційності. Така ситуація не дозволяє місцевій владі відчувати себе фінансово самостійною та не сприяє проведенню економічної політики, спрямованої на стимулювання ділової активності.

Більш детальнішу інформацію про роботу виконавчого комітету з реалізації міської програми соціально-економічного розвитку міста за підсумками 2012 року депутати отримали під час розгляду на 32-й сесії аналізу соціально-економічного розвитку міста - оцінки тенденцій розвитку галузей економіки та соціальної сфери у 2012 році, включеного в зміст затвердженої Програми соціально-економічного розвитку міста Котовська на 2012 рік. З вказаним аналізом громада може ознайомитися звернувшись до «Веб-системи доступу до публічної інформації органів місцевого самоврядування».

 

2.2. Виконання плану заходів, передбачених Програмою благоустрою, упорядкуванню та санітарного оздоровлення м. Котовська на 2012 рік.

В 2012 році робота з благоустрою міста проводилась у відповідності до ухваленої  сесією міської ради 25.01.2012 р. № 187-VІ “Програми  благоустрою, упорядкування та санітарного оздоровлення міста Котовська на 2012 рік”,  за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів більш, як 30 підприємств та 15 установ і організацій міста, коштів 78 об’єднань співвласників 86 багатоквартирних  житлових будинків та коштів  власників приватних На роботи та послуги з благоустрою і санітарного утримання міста у 2012 році витрачено з міського бюджету – 9569,5 тис. грн..

Більш детальнішу інформацію про роботу виконавчого комітету з реалізації даної міської програми депутати отримали під час 32-й сесії.

 

2.3. Про забезпечення виконання інших програм у 2012 році:

тис. грн.

Назва  програм

Обсяг фінансування

у 2012 році

Виконання, %

план

факт

 1.      

Цільова програма забезпечення квартальних та будинкових комітетів міста на 2012 рік

46,38

37,210

80

 1. 2.       

Програма "Архів - захист історичної пам’яті

м. Котовська" на 2011-2015 рр.

4,0

0,0

-

 1. 3.       

Про затвердження програми розробки містобудівної документації у м. Котовськ.

26,0

0,0

-

 1. 4    

Програма підтримки малого підприємництва в

 м. Котовськ на 2011-2012 роки

30,0

30,0

100

 1. 5

Міська програма профілактики алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ - інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2014 роки.

116,2

116,2

100

 1.  6

Міська програма "Репродуктивне здоров’я населення м. Котовська та Котовського району до 2015 року.

20,0

20,0

100

 1.  7

Цільова програма імунопрофілактики та захисту населення м. Котовська від інфекційних хвороб на 2011 - 2015 роки.

106,0

94,1

88,8

 1.  8

Програми надання цільової адресної допомоги м/з верствам населення  на 2010-2014 рр.

78,7

78,489

99,7

 1.  9

Програма підтримки Котовської організації ветеранів України.

82,612

82,611

100

 1.  10

Міська програма  підтримки сім’ї «Українська родина» на 2012-2015 рр.

 

 

41,17

34,204

83,1

 1.  11

Міська програма підтримки молоді "Молодь Котовська" на 2012-2015 рр.

28,435

20,844

73,3

 1.  12

Міська програма з утвердженням гендерної рівності на 2012-2015 рр.

0,695

0,693

99,7

 1.  13

Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків на 2009 - 2014 роки.

34,100

16,413

47,3

 1. 14

Програма благоустрою, упорядкування та санітарного оздоровлення м. Котовська на 2012 рік, у т.ч.:

2658,848

2439,146

91,7

 

Озеленення міста

600

599,986

100

 

Міські фонтани

41,5

41,5

100

 

Вивіз ТПВ

1681,4

1681,391

88,8

 

Ремонт та утримання міських доріг

239,131

72,085

30,1

 

Міська програма розвитку земельних відносин та охорони земель 2011-2013 рр.

96,817

44,184

66,3

 1.  15

Міська програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012 – 2016 рр.

11,890

11,880

99,9

 

3. Про колегіальні органи, які працюють при виконкомі.

При виконавчому комітеті міської ради працюють ряд координаційних рад, міжвідомчих комісій, робочих груп та комітетів, інших колегіальних органів, до складу яких входять, як посадові особи місцевого самоврядування, так і фахівці, представники громадськості. Такі колегіальні органи з широким представництвом сприяють місцевому самоврядуванню вивчати та вирішувати найбільш актуальні та злободенні питання, які стосуються життєдіяльності громади міста. Управління у справах сім’ї та молоді міської ради опікується організацією слідуючих колегіальних органів, діючих при виконавчому комітеті міської ради: радою з питань молодіжної політики; координаційною радою з питань дітей, сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми; комісією з питань захисту прав дитини; міжвідомчою комісією з питань координації  взаємодії суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах; координаційною радою з питань співпраці виконавчих органів Котовської міської ради з правоохоронними органами; координаційною радою з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, наркоманії та подолання дитячої безпритульності. Управління економічного розвитку опікується організацією таких колегіальних органів як: координаційний комітет з питань розвитку підприємництва, оперативна група з питань контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів, робоча група з питань захисту інтелектуальної власності, адміністративна комісія. Управління праці та соціального захисту населення міської ради опікується організацією роботи: комісії з легалізації робочої сили; міської комісії у справах альтернативної (невійськової) служби; комісією щодо визначення та прийому обсягу виконаних робіт безоплатного капітального ремонту житлових будинків, квартир осіб, які мають право на пільгу відповідно до чинного законодавства; комісії з розгляду питань, пов’язаних з встановленням статусу учасника війни; міським комітетом забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Юридичний відділ міської ради забезпечує організацію діяльності житлової комісії. Міський архів опікується експертною комісією. Комісія з визначення стану зелених насаджень на території міста, міська постійно діюча комісія з контролю за санітарно-епідеміологічним станом та благоустроєм. При виконкомі працюють громадська рада і молодіжний парламент.

 

При підготовці інформації про роботу виконавчого комітету Котовської міської ради VI скликання в міжсесійний період використані офіційні документи: рішення міської ради і виконкому, звіти, довідки та інформації відділів та управлінь міської ради.

 

 

 

Керуюча справами міськвиконкому                                                            К.П.Мамалига

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создан 02 мар 2013  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником